Een luisterend oor voor uw klachten.

Vindt u dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Houd dan niet uw mond gesloten, maar vertel het ons. In een verhelderend gesprek kunnen wij bespreken waarom wij op een bepaalde manier hebben gehandeld. We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. 
Informatiepunt en klachtenregeling 

Komen we er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • Your browser doesn't have Flash, Silverlight or HTML5 support.